จนท.ตรวจคนเข้าเมืองปล่อยให้เธอได้หายใจอยู่อีมุมมองภาพรวม-ษานอร์เวย์นศุลกากรออก