นอนน้อยเป็นเวลานานอาจจะเป็นยาถอนพิษสำหรับโรคซึมเศร้า