นอร์เวย์นนำทาง:งานโปรแกรมในนอร์เวย์ป้องกันจดหมาย นและสัมภาษณ์งาน:ก่อนที่กำลังปรับใช้สำหรับงาน

อนาคตทนายคือเพื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพและทนายจะถูก กับห ชั่วโมงเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

คือตรงทางเข้าใกล้คนใหม่เปลี่ยนแปลงและเรายังเชื่อว่าคุณควรจะเป็นส่วนหนึ่งของเปลี่ยนแปลงแทนที่จะปล่อยให้เปลี่ยนบงการรายชื่อเพลงของธุรกิจ.