ษานอร์เวย์ กฎหมายทนายนอร์เวย์

ษานอร์เวย์ กฎหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกทฤษฎีขอ น ในท่านนายพลษานอร์เวย์ลเมืองคือ โดยกำเนิดษานอร์เวย์พ่อแม่คนแล้วหรือโดย อยู่ในนอร์เวย์น ในท่านนายพลคลอดอยู่ในนอร์เวย์ไม่ต้อง ษานอร์เวย์ลเมืองของมังกฎหมายใช้ นโยบายได้หรอก ข้อยกเว้นสร้างขึ้นสำหรับ คนและ น โดยไม่คำนึงถึงสถานที่แห่งชาติกำเนิดเป็นเด็ก ษานอร์เวย์ลเมืองอยู่ที่เกิดเหมือนกันถ้าพ่อแม่เป็นษานอร์เวย์พลเมือง เอ่ลเมืองนเดียวผ่านทางลูกๆของษานอร์เวย์แม่อย่างที่พวกเขาเป็นคนเดียวที่ พ่อแม่ของแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็น ของ สร้างลเมืองสำหรับเด็กและในที่สุดแม้แต่จะมที่ความเป้นแม่ น ในอีกเร็วๆนี้ครั้งในหนึ่งเดือนมกราค,แม่สิทธิของต้องโดยอัตโนมัติผ่านไปพวกเขาษานอร์เวย์ลเมืองถูก น ต้องการที่สำคัญที่สุนนั่นที่แม่และพ่อขอแต่งงานกับคนอื่น ในหนึ่งเดือนกันยายนถึงปี ต้องการโดยปกติแล้วมันเป็นไปได้ที่จะ เป็นษานอร์เวย์หลังจากพลเมือง อยู่ในนอร์เวย์ทั้งเจ็ดปีที่สิบปีที่ผ่านมาถ้า สำคัญสำหรับถาวรที่พักอาศัยและไม่มีประวัติอาชญากรรมรึเปล่า ต้องการจากหนึ่งเดือนกันยายน เป็น สำหรับษานอร์เวย์ลเมืองต้องบอกหลักฐานของ อยู่เหมือนกันที่ษานอร์เวย์หรือที่ ภาษาหรือเอาหลักฐานการศึกษาที่เรียนอยู่ในษานอร์เวย์สำหรับสามร้อยชั่วโมงหรือพบกับภาษาความต้องการสำหรับมหาวิทยาลัยเรียนอยู่ในนอร์เวย์(แสดงให้เห็ ในหนึ่งของภาษาสแกนดิเนเวีย)ก จากหนึ่งเดือนมีนาค เป็น สำหรับษานอร์เวย์ลเมืองต้องยังสอบผ่านเรื่องษานอร์เวย์ต่อสังคมกฏหมายและประวัติศาสตร์ เป็น ษานอร์เวย์เป็นพลเมืองโดยทั่วไปแล้วคาดหวังที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาต้องสูญเสียหรือละทิ้งความพลเมืองอดีตที่คุณเลือก ต้องการษานอร์เวย์ลเมืองอาจจะเป็นซึ่งโดยการแจ้งให้ทราบเพื่อค ของตรวจคนเข้าเมืองไว้แล้ว นี่เป็นประยุกต์ รูปแบบของ อกจากโปรแกรมค่าธรรมเนียมนะ เช่นเดียวกับ เป็นคนกลายเป็ษานอร์เวย์โดยการแจ้งให้ทราบจะต้องปกติแล้วละทิ้งอื่นลเมืองยึดเอาไว้นอกจาก น ที่จากใครกันยายน เป็นเด็กอยู่ใต้ ถูกรับเลี้ยงโดย ษานอร์เวย์ประชาช ษานอร์เวย์ลเมืองโดยอัตโนมัติ ในคดีที่เด็กรับเลี้ยงข้างนอกนอร์เวย์,รับการยินยอมของษานอร์เวย์ของรัฐบาลคือต้องการนะ ชาวต่างชาติที่ต้องแข็งษานอร์เวย์ลเมืองอาจจะเสียมันไปถ้าพวกเขาพบต้องโกหกเกี่ยวกับพวกเขา,ช่างเป็นคดีของเรื่องร้อย ใครพร้อมกับเด็กของพวกเขาเกิดมาอยู่ในนอร์เวย์สูญเสียความเป็นพลเมืองและตอย้ายมาหลังจากที่มันกลายเป็นพวกเขาจาก ประเทศ นี่ถือว่าเป็ จะษานอร์เวย์สังคมซึ่งเป็นคนสร้างอะไรต้องคุยกันอีกแล้ว เป็นษานอร์เวย์พลเมืองใครความสมัครใจผมมีสิทธ์ อื่ลเมืองโดยอัตโนมัติเสียษานอร์เวย์ลเมืองโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบนี่จะใช้กับแม้ว่าการเทปจากกล้องวงจรปิลเมืองนี่ได้โดยผ่านการลงทะเบียน แทนที่จะเป็น และโดยไม่คำนึงถึงอายุคปัจจุบันหรือบ้านหลังนี้ นี่ข้อตกลงนั้นมีรสร้างวามยากลำบากสำหรับเด็กที่เกิดมาเพื่อเป็นของออสเตรเลียงพ่อแม่และษานอร์เวย์พ่อแม่คนข้างนอกออสเตรเลียเพราะว่า ออสเตรเลีย กฎหมายในข้อบังคับของอเมริกาว่ายังเด็กเกิดมาข้างนอกออสเตรเลียไม่ได้โดยอัตโนมัติร้องของออสเตรเลียลเมืองที่เกิดแทนของออสเตรเลียครอบครัวไม่ควรมองข้าโดยสมัครลงทะเบียนห้องเด็กคนกำเนิดของออสเตรเลียภาระกิจต่างประเทศเพื่อที่จะต้องออสเตรเลียลเมืองเพื่อนที่เด็กน้อย ในกรณีนี้ษานอร์เวย์ลเมืองโดยอัตโนมัติคือเสียตอนที่พ่อแม่ของออสเตรเลียทะเบียนห้องเด็กคนกำเนิดของออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ก็ได้ นี่จะใช้กับแม้แต่ตอนที่เด็กเกิดมาบนษานอร์เวย์นแผ่นดินและจะใช้กับตอนที่พ่อแม่คนอื่นเป็นพลเมืองของประเทศกับคนที่คล้ายกัน กฎหมายต้องออสเตรเลียน. นิวซีแลนด์นะ อย่างไรก็ตามของออสเตรเลีย กฏหมายยังบังคับว่าเด็กโดยอัตโนมัติ ลเมืองของออสเตรเลียเมื่อเด็กเกิดมาภายในอาณาเขตของออสเตรเลียและมีอย่างน้อยหนึ่งพ่อแม่ที่เป็นของออสเตรเลียพลเมืองหรือถาวรเรซิเดนท์ที่กำเนิด ในกรณีนี้ษานอร์เวย์ลเมืองมันไม่สูญเสียของออสเตรเลียเพราะลเมืองคือ บนกำเนิด แล้วก็ษานอร์เวย์ลเมืองไม่ได้พิจารณาเสียไปเมื่อเด็กเกิดมาเพื่อเป็นษานอร์เวย์พ่อแม่และผู้ปกครองกับต่างประเทลเมืองของใครงประเทศในข้อบังคับของอเมริกาเด็กที่ ว่างประเทศลเมืองโดยอัตโนมัติจาเกิด. อิตาลีดังนั้นพ่อแม่จะแจ้งให้ทราบอีกประเทศเป็นทางการเรื่องที่เกิดโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียคนของเด็กน้อยษานอร์เวย์ลเมือง ษานอร์เวย์พลเมืองที่ร้อลเมืองโดยกำเนิดแต่มี น้อยกว่าสองปีในนอร์เวย์หรือเจ็ดปีในนอร์ดิกสภาระเทศต้องปรับใช้เพื่อจ้างษานอร์เวย์ลเมืองก่อนเปลี่ยนยี่สิบสองปีของอายุเท่านี้ ไม่ต้องการที่จะละทิ้งอื่น แต่ต้องทำการสาธิตให้ดูเพเพียงพอข้องกับนอร์เวย์น บ่อยครั้งบ่อยการเดินทางไปนอร์เวย์หรือหนึ่งปีของเรียนอยู่ในนอร์เวย์คือรับการยอมรับ เมื่อหนึ่ง ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของนอร์เวย์มันคือต้องการเป็นผอ.ออกกฏว่าพวกเขาละทิ้งอื่นลเมือง คนเดียวข้อยกเว้นนี่เป็นกฏข้อที่หนึ่งเดือนมกราคม,ษานอร์เวย์ประชาชนมีวีซ่า-อิสระหรือวีซ่าขึ้นมาถึงเข้าถึง ประเทศแล้วก็แดน,ระดับสูงนอกที่ษานอร์เวย์นังสือเดินทางที่ อยู่ในเงื่อนไขของการเดินทางอิสรภาพจากที่ วีซ่าต่างดัชนีได้ สามคนรัสเซียเป็น ประเทศในยุโรปตะวันออกและตอนเหนือเอเชียว ส่วนใหญ่ของมันประชากรชีวิตอยู่ในยุโรปรัสเซีย,ดังนั้นรัสเซียคือถูกรวมเป็นชาวยุโรประเทศที่นี่ สี่ไก่งวงเป็น ประเทศอยู่ในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้นะ มีเล็กๆส่วนหนึ่งของเขตของมันในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เรียกตุรกี ? ห้าอาร์เซอร์ไบจันและจอร์เจีย(. ในยุโรปตะวันออก? ทั้งเจ็ดอาร์เมเนียและไซปรัส(ชาวเหนือไซปรัส)คือทั้งหมดอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้.เอเชียแต่มี -การเมืองวามเชื่อมโยงกับยุโรป แปด อียิปต์เป็น ประเทศในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง มีเล็กๆส่วนหนึ่งของเขตของมันในตอนกลางทางตะวันออกเรียกว่า.